Tất cả tin tức

( Có tất cả 3 bài viết )

Chè Thái Nguyên Hút Chân Không

26/05/2017

Hiện nay khi đóng gói chè thái nguyên các đơn vị thường sử dụng cách đóng gói chè thái nguyên hút chân không, và thường là đóng gói chè thái nguyên hút chân không...

Chè thái nguyên hút chân không

22/05/2017

Hiện nay nhu cầu sử dụng chè thái nguyên phổ biến trong mọi gia đình và đã chở thành một nét văn hóa lễ nghi và giao tế xã hội. Đì cùng với các sản phẩm...

Chè thái nguyên đóng hút chân không

22/05/2017

Trà thái nguyên được sử dụng nhiều trong gia đình, cơ quan công sở. Nghệ thuật thưởng trà thái nguyên đã chở thành nét văn hóa lễ nghi và giao tế xã hội. ...

0983 412 602
zalo