Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Showroom Tân Cương Xanh tại Hà Nội
Showroom Tân Cương Xanh tại Hồ Chí Minh
Showroom Tân Cương Xanh tại Thái Nguyên
Showroom Tân Cương Xanh Miền Trung

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Tân Cương Thái Nguyên Hút Chân Không

Trọn Vị Thanh Hương - Tân Cương Thứ Thiệt

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Qùa Tặng Trà Thái Nguyên - Hộp Gỗ Thông

Sản Phẩm Hộp Chè Thái Nguyên Cao Cấp

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

TRÀ TÂN CƯƠNG LONG ĐÌNH - TRÀ THÁI NGUYÊN 1 TÔM 1 LÁ

Trà Tân Cương Móc Câu - Trà Long Đình

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

HỘP TRÀ THÁI NGUYÊN QUÀ TẶNG

Qùa Tặng Chè Thái Nguyên Cao Cấp

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Đinh Tân Cương Thái Nguyên

Đệ Nhất Trà Thái Nguyên

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Túi Lọc - Tân Cương Xanh

100% giấy lọc sử dụng nhập khẩu Đức

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Sen Ngọc Tỉnh Liên

100% Trà Đinh Thái Nguyên Ướp Hoa Sen Tây Hồ

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Ô Long Thượng Hạng

Qùa Biếu Đối Tác Và Khách Hàng Cao Cấp

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Ướp Hoa Nhài

Trà Ướp Hoa Nhài Thượng Hạng

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ

Trà Shan Tuyết Cổ Thụ

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

Chè Thái Nguyên, Trà Tân Cương Thái Nguyên, Trà Ô Long

0983 412 602
zalo