Tất cả tin tức

( Có tất cả 1 bài viết )

Trà Thái Nguyên Móc Câu

25/04/2017

Trà thái nguyên luôn gắn bó cuộc sống của người dân việt.  Chén trà là đầu câu chuyện  - Khi khách đến nhà chơi hoặc trong các buổi hội nghị, họp, tiệc thì thường vẫn luôn mời khách Trà đầu tiên. Uống chén...

0983 412 602
zalo