Góc trà

( Có tất cả 44 bài viết )

Nguồn Gốc Chè Thái Nguyên Tại Xã Tân Cương

30/04/2017

Vào năm 1922 Tuần Phủ Vũ Đình Tuân kí quyết định thành lập xã Tân Cương. Từ năm 1922 chở đi dưới sự quản lý của tuần phủ Vũ Đình Tuân ông thấy bà con nông dân tại xã...

0983 412 602