Đồng Hỷ: Cấp gần 3 triệu cây chè giống cho nông dân

11/05/2017
Đồng Hỷ: Cấp gần 3 triệu cây chè giống cho nông dân

Năm 2013, huyện Đồng Hỷ có kế hoạch trồng mới, trồng lại 120ha chè thái nguyên. Để đạt được kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai sớm việc đăng ký trồng chè thái nguyên đối với các hộ dân, vận động bà con tích cực chuẩn bị làm đất trước khi trồng.

Chè thái nguyên - Thương hiệu nổi tiếng

Đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tổ chức nghiệm thu được gần 160ha đất đủ tiêu chuẩn để trồng mới, trồng thay thế chè thái nguyên ở 16 xã, thị trấn. Đồng thời, hoàn thành việc cấp cây giống cho các địa phương với số lượng gần 3 triệu cây. Các xã, thị trấn có diện tích chè thái nguyên trồng mới, trồng lại nhiều là: Văn Hán (33ha), Sông Cầu (gần 25ha), Minh Lập (19ha), Văn Lăng (15ha)

Giống trà thái nguyên được đưa vào trồng năm nay chủ yếu là Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, LDP1. Dự kiến, bà con bắt đầu trồng chè từ cuối tháng 8 và kết thúc vào đầu tháng 10. Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện sẽ tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc những diện tích chè thái nguyên mới trồng để cây chè sinh trưởng, phát triển tốt.

Viết bình luận của bạn:
0983 412 602
zalo